Δράσεις

Καριάτζουλες – Σχολείο του Δάσους

FOREST SCHOOL LEADER LEVEL 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πιστοποίηση στην Παιδαγωγική του Δάσους από τον βρετανικό εκπαιδευτικό φορέα “Forest School Learning Initiative” (FSLI) προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είτε για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός Σχολείου του Δάσους ή για την εισαγωγή και την εφαρμογή της Παιδαγωγικής του Δάσους σε ένα σχολείο, νηπιαγωγείο ή βρεφονηπιακό σταθμό.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Ημερομηνία: 18-22 Απριλίου 2022
Τοποθεσία: Κάνδανος Χανίων, Κρήτη 73004
Κόστος: 965 ευρώ

Η παιδαγωγική προσέγγιση των Σχολείων του Δάσους αναφέρεται στην εκπαίδευση που χρησιμοποιεί ένα υπαίθριο, φυσικό περιβάλλον ως το κύριο εκπαιδευτικό της υλικό.
Το ήθος της Παιδαγωγικής του Δάσους βασίζεται στην εκπαίδευση με επίκεντρο το παιδί και στην προώθηση της εμπιστοσύνης, της ανεξαρτησίας και της αυτοεκτίμησης μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν μικρούς επιτεύξιμους στόχους. Τα παιδιά βιώνουν μοναδικές εμπειρίες μάθησης σε ένα φυσικό περιβάλλον, όπου θεμελιώνεται η ευημερία τους και η ολιστική τους ανάπτυξη όπως είναι η σωματική και ψυχική υγεία, οι κοινωνικές δεξιότητες, η ανθεκτικότητα και τα κίνητρα.
Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει εμπειρίες από την μέθοδο Bushcraft η οποία περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν τη μακροχρόνια διαβίωση στη φύση με τον ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό, αξιοποιώντας όλα όσα μας προσφέρει το φυσικό περιβάλλον . Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους αλλά και την ικανότητά τους να εργάζονται με παιδιά σε υπαίθριους χώρους, καθώς και το πως θα προσαρμόσουν το ήθος του σχολείου ή του νηπιαγωγείου τους με αυτό της παιδαγωγικής του δάσους. Θα λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας στα Σχολεία του Δάσους, έτσι ώστε να μπορούν να οργανώνουν και να διαμορφώνουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά. Θα μάθουν επίσης, πως να εμψυχώνουν τα παιδιά να παίρνουν ρίσκα, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται προβλέψιμους κινδύνους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
* Εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και διευθυντές νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών
* Εκπαιδευτικούς και διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
* Ειδικούς παιδαγωγούς

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Διαδικτυακή ενότητα εκμάθησης με αξιολόγηση (15 ώρες)
2. Παρακολούθηση του πενθήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος
3. Γραπτές εργασίες με αξιολόγηση
4. Οργάνωση και υλοποίηση έξι εβδομαδιαίων συναντήσεων με μια ολιγομελή ομάδα παιδιών σε ένα υπαίθριο, φυσικό περιβάλλον
5. Επίσκεψη από εκπρόσωπο του FSLI, στον υπαίθριο χώρο όπου θα πραγματοποιείται μία εκ των έξι συναντήσεων, με σκοπό την παρατήρηση και την αξιολόγηση του μαθήματος

Το χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 12 μήνες.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει πιστοποίηση στις “Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Βρέφη” πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Η πιστοποίηση “FOREST SCHOOL LEADER LEVEL 3” παρέχεται από τον βρετανικό εκπαιδευτικό φορέα “Forest School Learning Initiative” και είναι εγκεκριμένη από το “Open College Network West Midlands”.