Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Καριάτζουλες – Σχολείο του Δάσους

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη προκαθορισμένων δραστηριοτήτων στο Σχολείο του Δάσους αλλά καθώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ανεξάρτητους μαθητές, οι οποίοι εμπνέονται να δοκιμάσουν τις δικές τους ιδέες και να διερευνήσουν τα δικά τους ενδιαφέροντα, τα παιδιά συχνά τροποποιούν τις προτεινόμενες δραστηριότητες.

Η επιλογή των δραστηριοτήτων στο Σχολείο του Δάσους προσαρμόζεται πάντα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκάστοτε παιδιών.

Ορισμένες δραστηριότητες ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

• Αισθητηριακές δραστηριότητες.
• Δραστηριότητες σωματικής κίνησης.
• Ομαδικά παιχνίδια.
• Παιχνίδια φαντασίας και προσποίησης.
• Παιχνίδια εντοπισμού και ανίχνευσης.
• Χρήση σχοινιών και κόμπων .
• Μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας του χώρου και της γύρω περιοχής.
• Χρήση εργαλείων.
• Δημιουργία/ χτίσιμο καταφυγίου.
• Άναμμα φωτιάς.
• Μαγείρεμα σε ανοικτή φωτιά.
• Δημιουργία με πηλό/ λάσπη.
• Ξυλογλυπτική και κατασκευές.
• Αφήγηση ιστοριών.
• Δημιουργία θεατρικού δράματος.
• Ζωγραφική.