Τι είναι το σχολείο του δάσους;

Καριάτζουλες – Σχολείο του Δάσους

Το Σχολείο του Δάσους βασίζεται στην «παιδαγωγική του δάσους» η οποία αναπτύχθηκε στη Σκανδιναβία στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η παιδαγωγική του δάσους είναι μια παιδοκεντρική εκπαιδευτική προσέγγιση που βασίζεται στο παιχνίδι. Μια μακρόχρονη διαδικασία μάθησης που πραγματοποιείται σε ένα φυσικό / υπαίθριο περιβάλλον, χωρίς τοίχους και είναι προσβάσιμη από παιδιά όλων των ηλικιών, αναπτυξιακών σταδίων και ικανοτήτων. Στα Σχολεία του Δάσους δίνεται στα παιδιά ο κατάλληλος χρόνος και χώρος για να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους, τις δεξιότητές τους και την κατανόησή τους μέσω βιωματικών εμπειριών.

Η παιδαγωγική του δάσους εφαρμόζεται από εξειδικευμένους «παιδαγωγούς του δάσους», των οποίων ο ρόλος είναι να ενισχύσουν και να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη των παιδιών, προτείνοντάς τους δραστηριότητες που περιλαμβάνουν μικρούς, επιτεύξιμους στόχους. Οι παιδαγωγοί του δάσους επιδιώκουν να προωθήσουν την ελευθερία της μάθησης μέσα από την διακριτική παρατήρηση των δραστηριοτήτων και των εμπειριών των παιδιών. Επιδεικνύουν κατάλληλη συμπεριφορά και ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις συναισθηματικές τους ανάγκες και να αναπτύξουν ικανότητα ενσυναίσθησης για τους συνανθρώπους τους και για το περιβάλλον.

Ερευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που πηγαίνουν στα Σχολεία του Δάσους έχουν αναπτύξει θεμελιώδεις δεξιότητες όπως:
Αυτοπεποίθηση
Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
Γλώσσα και επικοινωνία
Κίνητρα και συγκέντρωση
Επίλυση προβλημάτων
Αυτοεκτίμηση
Κινητικές δεξιότητες
Γνώση και κατανόηση
Θετική συμπεριφορά